CIAK ECO CYCLE

Tvrtka C.I.A.K. kao ekološki lider već 20 godina sakuplja i reciklira i oporabljuje stare akumulatore. Jedina tvrtka koja u svojem procesu rada s akumulatorima ima potpuno zaokružen proces od prodaje novih akumulatora, preko sakupljanja starih otpadnih akumulatora do recikliranja istih i proizvodnje olova. Proizvedeno novo olovo koriste najveće svjetske kompanije u proizvodnji novih akumulatora.

Prve aktivnosti započeli smo 1995. godine organiziranim skupljanjem starih akumulatora te njihovom obradom, nakon čega je uslijedilo proširenje aktivnosti na sav ostali opasni/neopasni otpad, ali i na ostale aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša.

Tvrtka C.I.A.K. d.o.o. godišnje gospodari s oko 30.000 tona opasnog i neopasnog otpada te ima iskustva u gospodarenju SVIM vrstama i kategorijama otpada. Posebno ističemo kako tvrtka C.I.A.K. d.o.o. posjeduje prostore, opremu i ljude za gospodarenje preko 70.000 tona otpada godišnje.

Naše iskustvo i znanje omogućuju široki spektar usluga, od konzaltinga, savjetovanja u svim segmentima zaštite okoliša, sanacije i čišćenja industrijskih postrojenja – onečišćenih lokacija, do stručnih poslova u zaštiti okoliša.

NOVI CENTAR U ZABOKU

Centar za gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom u Zaboku namjenski je izgrađen za te svrhe i jedina je takva građevina u Hrvatskoj sa svim dozvolama koje propisuju Ministarstvo. Na svim lokacijama nalaze se i vozila, adekvatno opremljena za logističke procedure s opasnim i neopasnim otpadom. Osim infrastrukture i logistike, naša prednost su zaposlenici s dugogodišnjim radnim iskustvom u ovom sektoru od manipulacije otpadom u skladištu, preko administrativnih poslova i komercijale do stručnjaka inženjera.
zabok-center

U svijetu potrošnje i tehnološkog napretka, tvrtka CIAK u mogućnosti je pratiti Vas kao društveni partner i partner zdravog okoliša. Naše aktivnosti odraz su potreba tržišta i dugogodišnjeg iskustva u gospodarenju opasnim i neopasnim otpadom.